Rima Techniek  
   
 
 

 

FIRMA RIMA TECHNIEK

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite en/of pagina's de grootst mogelijke zorgvuldigheid is en wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet (meer) correct of actueel is.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. RIMA TECHNIEK wijst uitdrukkelijke enige aansprakelijkheid af voor de gevolgen van activiteiten die voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit deze internetsite en/of pagina's, onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen. Daarnaast accepteren wij geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze internetsite en/of pagina's verwezen wordt.

Deze internetsite biedt links naar websites en informatie aan, die afkomstig kan zijn uit de hele wereld. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf of dergelijke informatie geschikt is voor eigen gebruik. Het is derhalve ook de verantwoordelijkheid van de gebruiker te bepalen of het bezoek aan (één van) de gelinkte websites schadelijk kan zijn in welke vorm dan ook.

Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die geen eigendom zijn van RIMA TECHNIEK zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. RIMA TECHNIEK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op de gelinkte sites of bronnen of beschikbaarheid.

© Copyright 2009 RIMA TECHNIEK
All rights reserved. This Website may not be copied in part or full without express written permission from RIMA TECHNIEK.